Konserwacja pompy próżniowej z pierścieniem cieczowym - lista kontrolna

Podobnie jak wszystkie maszyny, pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym wymagają okresowych przeglądów w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu. Upewnij się, że sprawdzasz te elementy konserwacji podczas przeglądu.

  1. Sprawdź temperaturę łożysk. Temperatura łożysk nie powinna przekraczać 140°F podczas normalnej pracy. Jeśli tak się dzieje, jest to prawdopodobnie wynikiem naprężeń w rurociągach lub źle ustawionych sprzęgieł. W niektórych przypadkach temperatura powyżej 140°F może być po prostu wynikiem zastosowania zbyt dużej ilości smaru na łożyskach.

  2. Zwróć uwagę na nadmierny hałas. Dziwne odgłosy pompy mogą oznaczać, że coś działa nieprawidłowo z wewnętrznym komponentem, takim jak słabo zakotwiczona pompa, problemy z łożyskami lub źle ustawione sprzęgło. Spróbuj zlokalizować hałas, a następnie wyłącz pompę próżniową, aby dokonać niezbędnych regulacji.

  3. Sprawdź, czy nie występują ekstremalne wibracje. Problemy wewnętrzne mogą również objawiać się w postaci nadmiernych wibracji, które są spowodowane wysokim ciśnieniem wewnętrznym. Wysokie ciśnienie wylotowe i przepływ szczeliwa lub niewystarczający przepływ powietrza i obudowa wypełniona wodą podczas rozruchu mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnętrznego. Przed przystąpieniem do regulacji należy wyłączyć podciśnienie.

  4. Sprawdź natężenie prądu silnika. Problemy mogą pojawić się, gdy natężenie prądu elektrycznego odbiega od normy. Należy dwukrotnie sprawdzić natężenie prądu w silniku, aby upewnić się, że nie jest ono ani zbyt silne, ani zbyt słabe. Jeśli natężenie prądu jest zbyt wysokie, może to być wynikiem nadmiernego ciśnienia wylotowego lub przepływu uszczelnienia i cieczy.

Po przejściu przez tę listę kontrolną nie zapomnij skonsultować się z ekspertem ds. próżni, jeśli pompa nie działa prawidłowo. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o pozostawienie komentarza poniżej.

Powiązane artykuły