Projektowanie wydajnej sprężarkowni: Podstawy i powietrze wlotowe

Kilka tygodni temu zaczęliśmy dzielić się wskazówkami , jak zaprojektować wydajną sprężarkownię. Omówiliśmy korzyści płynące ze scentralizowanej sprężarkowni i rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jeśli pakiet sprężarek musi być zainstalowany we wspólnej przestrzeni lub na zewnątrz, a nie w dedykowanym pomieszczeniu sprężarkowym. Po podjęciu decyzji o lokalizacji, następnym krokiem jest rozważenie fundamentów sprężarkowni i jakości zasysanego powietrza.

Solidny fundament i ochrona przed wibracjami

Zazwyczaj przy wyborze sprężarkowni wymagana jest płaska podłoga o wystarczającej nośności. Duże sprężarki wymagają fundamentu z płyty betonowej, który powinien być zakotwiczony w solidnej podstawie gruntowej lub skale macierzystej. Wiele zakładów posiada już funkcje minimalizujące wibracje wytwarzane zewnętrznie. Jednak w systemach ze sprężarkami odśrodkowymi może być konieczne tłumienie drgań fundamentu sprężarkowni.

Aby zapewnić czystość i porządek w sprężarkowni, dla każdej sprężarki można zastosować cokół. Pozwala to na regularną konserwację podłogi pod sprężarką.

Powietrze wlotowe

Czyste powietrze wlotowe jest ważne dla prawidłowego działania sprężarki powietrza. Cząsteczki brudu mogą z czasem uszkodzić sprężarkę. Wlot powietrza znajduje się przy otworze obudowy dźwiękochłonnej, ale można go również umieścić zdalnie. Jeśli otaczające powietrze ma wysokie stężenie pyłu, należy zastosować filtr wstępny.

Więcej wskazówek na temat projektowania wydajnej sprężarkowni można znaleźć na naszej stronie lub subskrybując nasz cotygodniowy e-mail z podsumowaniem. W międzyczasie skontaktuj się z nami w razie pytań.

Powiązane artykuły